ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

شعبه جامعه برنامه نویسان

جامعه برنامه نویسان
کد شعبه: 0711
مدیریت: جامعه برنامه نویسان شیراز
تلفن: 07191300006
شماره تلفن همراه: 07191300009
آدرس: شیراز، معالی آباد، نبش کوچه 9، مجتمع اداری یونیک، طبقه 1، واحد 4
تجاری سازی فناوری و نوآوری

لیست نمایندگان

فاطمه جوانمردی
فاطمه جوانمردی
  • کد نماینده: 7106
  • تلفن: 02191300003 داخلی (202)
  • آدرس: شیراز،معالی آباد،نبش شریعتی 9،برج اداری یونیک،واحد 19
سعیده امامی
سعیده امامی
  • کد نماینده: 7116
  • تلفن: 02191300003 داخلی (201)
  • آدرس: گلدشت معالی آباد، ساختمان الماس
ستایش جوهری
ستایش جوهری
  • کد نماینده: 7112
  • تلفن: 02191300003داخلی(901)
  • آدرس: شیراز،معالی آباد،نبش شریعتی 9،برج اداری یونیک،واحد 19