ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

ملّی پی

ورود / ثبت نام

اسناد الکترونیکی ساده چیست؟
1401/11/02 | امین امیری

اسناد الکترونیکی ساده چیست؟

دومین نوع از انواع اسناد الکترونیکی در حقوق ایران، اسناد الکترونیکی ساده هستند. البته ساده‌بودن به این معنی نیست که اعتبار نداشته و یا قابل استفاده نباشند؛ بلکه به‌دلیل راحتی استفاده و سادگی تهیه آنهاست که این عنوان برای آنها به کار برده شده است. اسناد الکترونیکی ساده به اسنادی اطلاق می‌شود که به‌صورت کاملاً ساده با استفاده از امضای دیجیتال تهیه شده و از آنها استفاده می‌شود. امضای الکترونیکی اصلی‌ترین دلیل به وجود آمدن این دسته از اسناد الکترونیکی است.